ВУЗ ШАГ

Методична робота

17.02.2016 р. відбулося засідання РМО вихователів старших груп ДНЗ Сихівського району. Учасники заходу опрацювали питання педагогічного супроводу формування мовленнєвої культури дошкільника.

Робота РМО базувалася на народознавчому матеріалі. Органічно вплетено в канву засідання матеріал, пов'язаних з постаттю

Івана Яковича Франка.

 

 

18.11.2015 р. в ДНЗ проведено семінар-тренінг з впровадження в освітній процес інтерактивних ЛЕГО-технологій.

У роботі семінару-тренінгу брали участь практичні психологи ДНЗ Львова, Червонограда, Дніпропетровська. Налаштувати усіх на позитив і емоційну активізацію, створити доброзичливу атмосферу допомогла авторська музична казка-мініатюра «Королівство ЛЕГО-Ізумляндія». Сюжет твору побудований на органічному поєднанні Лего-методики, національних традицій і здорового гумору.

 

  

  

   

 

              

    

 

     Лабораторія  професійного зросту «У вінок Кобзареві»

 

         Україна і Шевченко – поняття нероздільні. Перше знайомство з його творчістю починається з дитинства. Найласкавіші слова, найніжніші порухи серця поет адресував саме дітям. Мабуть немає в Україні людини, яка б не знала напам'ять хоча б одного рядка з Шевченкового «Кобзаря». А перше знайомство з ним сягає ще дитячих літ.

        В нашому дошкільному закладі діє Лабораторія професійного зросту «У вінок Кобзареві» під керівництвом вихователя Крупи Емілії Володимирівни. Лабораторія в своїй роботі керується положенням, розробленим його членами та планом.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ЛАБОРАТОРІЮ  ПРОФЕСІЙНОГО  ЗРОСТУ

«У вінок Кобзареві»

 

Загальна частина

1. Лабораторія професійного зросту «У вінок Кобзареві» (далі Лаборатоія професійного зросту) – це форма методичної роботи з  педагогічними кадрами, що забезпечує реалізацію творчого потенціалу педагогічного працівника, підвищує фахову майстерність.

2. Діяльність Лабораторії професійного зросту проводиться відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», розпоряджень, інструктивно-методичних листів, рекомендацій, нормативних документів МОНмолодьспорту України, управління освіти та науки державної адміністрації, Статуту ДНЗ, плану навчально-виховної роботи ДНЗ на поточний навчальний рік та цього  положення.

3. Основними завданнями Лабораторії професійного зросту є:

- формування педагога нової формації, здатного до інноваційної діяльності, який володіє креативними освітніми технологіями;

- виявлення прихованих резервів, потенційних можливостей особистості кожного педагогі і колективу в цілому;

- за допомогою інтерактивних методів роботи залучення всіх педагогів до участі в творенні базису методичного супроводу освітнього процесу,скерованого на реалізацію основних завдань Лабораторії професійного зросту;

- пошук оптимальних варіантів реалізації в усіх учасників освітнього процесу базових складових громадянськості на засадах гуманізму, демократії, срціальної справедливості як інтегрованої якості особистості;

- органічне поєднання громадянського виховання з історією та культурою українського народу, його мовою, з життям видатних постатей, зокрема, Тараса Григоровича Шевченка, народними традиціями та звичаями, які забезпечують духовну єдність, наступність та спадкоємність поколінь;

- забезпечення передумови для формування особистості, вкоріненої в національний грунт і водночас відкритої до інших культур, ідей та цінностей.

4. Лабораторія професійного зросту є складовою методичної роботи ДНЗ з кадрами, має план роботи, графік засідань.

 

Організація методичної роботи

1. Зміст роботи Лабораторії професійного зросту визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та реалізується, згідно з чинними програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН.

2. Діяльність Лабораторіх професмійного зросту регламнтується планом роботи, який складається на поточний навчальний ріу на основі річного плану навчально-виховної роботи ДНЗ, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу.

3. В роботі Лабораторії професійного зросту беруть участь всі педагоги на чолі з модератором, який призначається з числа досвідчених фахівців наказом по ДНЗ.

4. Мстатус членів Лабораторії професійного зросту (як однієї з форм методичної роботи з кадрами), їхні права і обовязки визначаються законодавством про освіту, працю, Статутом дошкільного навчального закладу.

5. До участі в роботі Лабораторії професійного зросту можуть запрошуватись інші особи, причетні по роду своєї діяльності до даної проблеми.

6. Опрацювання теоретичних засад органічно поєднується з дослідженням та апробацією матеріалу на практиці.

7. Результати діяльності Лабораторії професійного зросту періодично заслуховуються на нарадах при завідувачу, методичних нарадах, круглих столах. Розглядаються потенційні можливості висвітлення творчого доробку Лаботаторії професійного зросту в пресі.

8. Підсумки діяльності Лабораторії професійного зросту підводяться модератором на останньому у навчальному році засіданні, матеріали упорядковуються і слугують методичною базаю для подальшої творчої робьоти колективу з даної проблеми.

Матеріально-технічна база

1. Засідання Лабораторії професійного зросту проходить в приміщенні методичного кабінету, або музичної зали дошкільного навчального закладу. Приміщення відповідає санітарно-гігієнічним нормам і забезпечує належні умови для різних видів діяльності членів Лабораторії професійного зросту.

2. Лабораторія професійного зросту забезпечується канцелярським приладдям та іншими необхідними технічними засобами.

3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Лабораторії професійного зросту фінансується за рахунок коштів ДНЗ, благочинних внесків та спонсорських надходжень.

 

  

 

 

 

 

 Свої  здібності  людина може пізнати,  лише
намагаючись  реалізувати  їх.
Сенека Молодший

 

 

 

Проблема
    
Одне з актуальних питань реформування освіти, визначених у Державній національній програмі «Освіта», - це оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання  за  умови  якісно  нових  підходів  до  роботи  з  педагогічними  кадрами.

З метою активізації педагогічної діяльності в ДНЗ практикується використання таких індивідуальних форм роботи:

 - групових: педагогічні ради, проблемні семінари, семінари-практикуми, участь у роботі РМО, творчі групи, динамічні групи, методичні наради, круглі столи, педагогічні читання, тренінги, консультації, фестивалі, конкурси, виставки, творчі звіти, тиждень безпеки життєдіяльності дитин, лабораторія творчогого зросту, майстер клас, творчі зустрічі, педчитання

 - індивідуальних форм роботи: самоосвіта, консультації, наставництво, анкетування, вивчення кращого педагогічного досвіду, атестація, творчий звіт, курси підвищення кваліфікації.

 

               

 

   

 

Провідний напрямок діяльності:

 

* Виховання гармонійно і різнобічно розвиненої особистості, створення сприятливих умов для реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу та інтелектуального розвитку.

 

* Становлення духовної особистості на засадах християнського виховання та традиційних національних цінностей.

 

* Формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я.

 

Педагогічний колектив успішно впроваджує в практику освітні програми " Українське дошкілля ",

" Впевнений старт ", авторські програми та педагогічні інновації.

 

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного та суспільного виховання, надання психолого - педагогічної допомоги батькам, в ДНЗ діє консультативний центр.

 

 

   В дошкільному навчальному закладі відбулося третє засідання семінару-практикуму, присвяченого проблемі розвитку зв'язного мовлення дошкільників засобами театральної діяльності, модератор - вихователь Вакар Т. В. Участь у семінарі допомогла вихователям піднятися на ще один щабель педагогічної майстерності. Загально відомо, що театральна діяльність є одним із ефективних засобів формування діамонологічної компетенції дошкільників. Вчені наголошують на величезній цінності театру для розвитку дітей, визначають його як засіб формування естетичного смаку, розширення світогляду, розвитку пізнавальної активності дітей і таких психічних процесів, як пам'ять, уява, мислення, мовлення. Акторська гра дає змогу кожній дитині самовиразитися, удосконалити мовленнєві навички.

Використання театральної діяльності створює оптимальні лінгводидактичні умови для розвитку зв'язного мовлення.

Свої уміння вихователі застосовують у практичній діяльності. 

Фрагменти проведення семінару практикуму:

 

 

              

                                                

                                                

       

font-size:18.0pt;mso-ansi-language:UKnbsp;

/b

NoSpacingnbsp;

p class=/p

p/p

p

/pnbsp;

pp class=nbsp;